Du er her

Samarbejde med Planetree

20130110TB_Planetree28.jpgOrganisationer/hospitaler, der ønsker at blive mere patientcentrerede, kan samarbejde med Planetree på forskellige måder. For det første kan en organisation/et hospital vælge at blive medlem af Planetree, hvilket giver adgang til forskellige ressourcer i form af bl.a. netværk og forskellige redskaber til at arbejde mere patientcentreret. For det andet kan en organisation vælge at købe forskellige former for konsulentydelser af Planetree.

Designation
Den tredje og mest vidtgående form for samarbejde med Planetree indebærer, at organisationen søger om en formel anerkendelse – kaldet ”designation” fra Planetree. Planetrees Designation Program indeholder en række kriterier, et hospital skal opfylde for at blive anerkendt som et patientcentreret hospital. Kriterierne, der skal opfyldes, er knyttet sammen med Planetree-komponenterne. Designationprocessen indebærer, at hospitalet skal have besøg af et team af konsulenter fra Planetree, der gennemfører en række interview med patienter, ledelse og personale.

Du kan læse mere om de 10 komponenter og designation-kriterierne under fanebladet "komponenter" i menuen.